iranian24.blog.irشاید برای شما نیز سوال باشد که کیبرد چه چیز های نهفته ای در خود دارد؟در این مطلب میخواهیم آموزش هایی در مورد کلید جادویی Shift و استفاده های آن،آموزش دهیم.در ادامه مطلب با ایرانیان24 همراه باشید...

شاید برای شما نیز سوال باشد که کیبرد چه چیز های نهفته ای در خود دارد؟در این مطلب میخواهیم آموزش هایی در مورد کلید جادویی Shift و استفاده های آن،آموزش دهیم.در ادامه مطلب با ایرانیان24 همراه باشید...

1) Shift+f=شما با فشردن دو کلید Shift وf،میتوانید ((تشدید)) را تایپ کنید(در بعضی از دستگاه ها شما برای تایپ کردن تشدید،باید دو کلید Shift و A را بفشارید)

2) Shift+T= شما با فشردن دو کلید Shift و T،میتوانید((ویرگول)) (،)تایپ کنید

3) Shift+Y= شما با فشردن دو کلید Shift و Y،میتوانید((نقطه ویرگول)) (؛)تایپ کنید

4) Shift+A= شما با فشردن دو کلید Shift و A،میتوانید((فتحه)) (َ)(صدای اَ)تایپ کنید(در بعضی از دستگاه ها شما برای تایپ کردن فتحه،باید از دو کلید Shift و Z استفاده کنید)

5)Shift+S= شما با فشردن دو کلید Shift و S،میتوانید((ضمه))(ُ)(صدای اُ)تایپ کنید(در بعضی از دستگاه ها شما می بایست برای تایپ کردن ضمه،از دو کلید Shift و X استفاده کنید)

آموزش تکمیلی بزودی...

(این مطلب توسط ادمین ایرانیان24 تایپ شده و کپی بدون ذکر منبع حرام می باشد)